Personvernpolicy

Jeg gir herved mitt samtykke til at mine personopplysninger blir registrert og behandlet for rekruttering til stillingen som er søkt om.

Behandling av personopplysninger

Informasjonen du oppgir i søknaden din er registrert på vegne av Viati. Vi behandler følgende personopplysninger:
  • Navn
  • e-postadresse
  • telefonnummer
  • adresse

Valgfri:

Vedlegg

Viati er behandlingsansvarlig

Viati er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personupplysninger.

Hva skal dataene brukes til?

Viati bruker dataene till å behandle jobbsøknaden din.

Hvem har tilgang til dataene?

Innsendte data vil være tilgjengelig for HR og rekruttering av personer i organisasjonen.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Vi vil beholde søknaden din og all annen informasjon du har gitt oss til rekrutteringsprosessen er fullført og i en periode deretter så lenge vi anser søknaden din relevant for oss, men i intet tilfelle lenger enn 12 måneder.

Du har rett til å vite hvilken informasjon Viati har om deg

Du har rett til å motta informasjon om hvilke opplysninger Viati har om deg i form av et registerutdrag. Du kan også be om at vi korrigerer feil informasjon eller sletter informasjon om deg.

Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil vi slette søknaden din samt slette personopplysningene som er knyttet til den.

Kontakt

Hvis du ber om registerutdrag/endrings-/slettedata og andre spørsmål angående behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss via kontaktkanalene nedenfor.

Mailadress: info@viati.se

Navn: Viati konsult AB

Korporativ: 556700-7181

Adresse: Sveagränd 1 784 33 Borlänge

Telefon: 0243-61030