Frihet som selvstendig næringsdrivende og trygghet som arbeidstaker

Jobb med oss og bli medeier!

Hos Viati tilbyr vi frihet som selvstendig næringsdrivende og trygghet som arbeidstaker.  Alle Viatis ansatte tillbys medeierskap helt fra starten, noe som gir både større muligheter til å påvirke og historisk gode innetekter fra utbyttet.

Med utgangspunkt i vår plattform utfører våre konsulenter sine oppdrag direkte mot kunden, mens andre hos Viati tar seg av resten, alt fra salg til administrasjon. På denne måten kan våre konsulenter fokusere på det de er best på; å levere kvalitet og samtidig oppnå en bedre balanse mellom jobb og privatliv.

Frihet med ansvar

Hos oss tilbys våre konsulenter friheten til å være selvstendig næringsdrivende men samtidig ha tryggheten ved å være arbeidstaker. På denne måten kan våre erfarne konsulenter fokusere på det de er best på – å utvikle kundens virksomhet gjennom IT.

Markedsledende lønn og medeierskap

80 % av alle honorarene våre konsulenter krever, går i sin helhet til dem personlig. I tillegg tilbyr vi alle ansatte medeierskap. Kombinasjonen av markedsledende lønn og eierskap skaper bransjens mest attraktive modell, noe som er en tungtveiende grunn til at vi tiltrekker oss den skarpeste kompetansen.

Viatis kunder, din utvikling

Vi utvikler oss sammen med våre kunder og ser på kompetanseutvikling som en sentral investering i våre ansatte. Våre konsulenter eier sin egen kompetanseutvikling og drar nytte av krysslæring mellom ulike bransjer og bedrifter. På denne måten kan vi ligge i forkant av IT-utviklingen og være oppdatert på de siste sertifiseringene.
80/20 modell

Markedets mest attraktive modell

Motoren i Viati er 80/20-modellen, som er basert på at hele 80 % av alt våre konsulenter fakturerer tilfaller dem personlig. Tiden til våre konsulenter er viktigst – de kan fokusere på å gjøre en god jobb mens andre hos Viati tar seg av resten, alt fra salg til administrasjon.

Inntektsberegninger

Prøv og se hva modellen vår gjør for inntekten din.

Arbeidstid

Ferieuker

Timpris

Din lønn

Se detaljer

Mer informasjon

Vi regner med 35 feriedager i året i Personbudsjettet, altså 280 timer dersom du er heltidsansatt. Det er opp til deg som ansatt om du ønsker mer eller mindre ferie enn det. Jobber du deltid, står timetallet i forhold til sysselsettingsnivået. Feriepenger inngår i Personbudsjettet.
Pengene du ikke taper i løpet av året vil være et overskudd på ditt personlige resultat, basert på Personlig budsjett. Hvis du for eksempel bare bruker 5 000 NOK på utdanning i året, vil de andre budsjetterte 20 000 NOK ende opp på ditt personlige resultat. Ett år må du kanskje kjøpe ny datamaskin – et annet år passer det godt med ti ukers ferie. Vi betaler vanligvis ut overskudd på personlige resultater som resultatlønn og/eller prestasjonspensjon. Dette gjør vi etter revidert regnskap, dvs. i oktober eller november.
Vi betaler FORA og TGL for fast ansatte, og dette inngår i Personlig budsjett. Alle fast ansatte tegner også tilleggspensjonsforsikring. Premie og arbeidsgiveravgift er inkludert i ditt personlige budsjett. Du velger selv forvalter av pensjonspengene dine. Noen ansatte har valgt Avanza mens andre bruker Länsförsäkringar.
Med Personlig sparing sparer du penger for et hvilket som helst lavere belegg. Tanken er at Personlig sparing i størrelse skal kunne dekke 70 % av Personlig månedslønn i tre måneder. Det er også mulighet for besparelser i tillegg til dette. Selvfølgelig er dette penger du får tilbake den dagen du eventuelt slutter på Viati.
Som fast ansatt tegner du helseforsikring som tilsvarer månedslønnen din. Forsikringen må tegnes dersom du er syk i mer enn 90 dager. Premie og arbeidsgiveravgift er inkludert i ditt personlige budsjett.
De 20 % som går til bedriften brukes i stor grad til å betale for salg og administrasjon. Vi trives godt i hverandres selskap og bruker derfor en del av pengene til felles konferanser, opplæring og personalarrangementer. Dersom det er penger igjen på balansen, utbetales disse som overskudd til aksjonærene, altså de ansatte.
Alle Viati-ansatte tilbys medeierskap helt fra starten. Vi tilbyr kjøp av aksjer etter en trapp hvor de fleste når fullt eierskap innen et par år som ansatte. Vi deler ut vårt overskudd til aksjonærene hvert år, noe som – dersom du inkluderer aksjeutbyttet i din totale godtgjørelse – betyr at vår modell i praksis er noen/noen prosentpoeng større enn 80/20, avhengig av selskapstilhørighet og eierstørrelse.

Ledige stillinger

Hos oss tilbys våre konsulenter friheten til å være selvstendig næringsdrivende men samtidig ha tryggheten ved å være arbeidstaker. På denne måten kan våre erfarne konsulenter fokusere på det de er best på – å utvikle kundens virksomhet gjennom IT.
Oslo Systemutvikler

Erfaren systemutvikler

Vi søker deg som er en agil og pragmatisk programvareutvikler, som ikke er redd for å hoppe mellom mange forskjellige språk…

Oslo Prosjektleder

Erfaren prosjektleder

Vi brenner for systemutvikling og integrasjon og har siden starten arbeidet med å utvikle systemer til mange store selskaper. Vi behøver…

Stockholm IT-arkitekt

Systemutvecklare

Vi söker dig som är en agil och pragmatisk mjukvaruutvecklare, som inte är rädd att hoppa mellan många olika språk och…

Dalarna Göteborg IT-arkitekt

Erfaren specialistkonsult / IT-arkitekt

Vi behöver nu förstärka våra team med fler duktiga och erfarna specialistkonsulter/IT-arkitekter. Därför söker vi dig som har flera års erfarenhet…

Sundsvall Java

Erfaren Javautvecklare

Vi är experter inom systemutveckling och integration och har sedan starten arbetat med att utveckla system åt många av Sveriges största…

Dalarna Göteborg Örebro Sundsvall Testledare

Erfaren testare/testledare

Vi behöver nu förstärka våra team med drivande och erfarna testledare för att kunna svar upp mot våra kunders behov. Därför…

Dalarna Göteborg Örebro .NET

Erfaren .NET-utvecklare

Vi är experter på systemutveckling och integration, och har sedan starten arbetat med att utveckla system åt många av Sveriges största…

Örebro Sundsvall Projektledare

Erfaren projektledare

Vi brinner för systemutveckling och integration och har sedan starten arbetat med att utveckla system åt många av Sveriges största företag.…