Start /
Trängselskatt för Transportsystem

Trängselskatt för Transportsystem

Kundens utmaning

Syftet med uppdraget var att operativt leda och styra verksamheten för Trängselskatt för Transportstyrelsen.
– Att leda och styra mot uppsatta mål för avdelningen på kort och lång sikt
– Att leda och styra inom beslutad budget
– Att kontinuerligt arbeta med förändringar och nya behov
– Att utveckla medarbetare

Projektet och Viatis bidrag

Verksamhetsårets mål uppfyllda och inom budget. Nya behov hanterade enligt process. Förändrat arbetssätt inom verksamheten för en effektivare vardag. Ledning och styrning av verksamheten enligt Transportstyrelsens metoder och ramverk. Verksamhetskunskap inom området för att hantera förändringar och nya behov på ett effektivt sätt.

Dele

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email