Start /
Kvalitetssäkrade digitala trafikregler för att tillmötesgå teknikutvecklingen av automatiserade och fjärrstyrda fordon​

Kvalitetssäkrade digitala trafikregler för att tillmötesgå teknikutvecklingen av automatiserade och fjärrstyrda fordon​

Kundens utmaning 

Trafikverket genomför ett omfattande arbete för att förbättra digitala trafikregler och då den tekniska utvecklingen går mot automatiserade och fjärrstyrda fordon ökar samhällskravet på tillförlitliga och korrekta digitala trafikregler. 

Trafikregler regleras i trafikföreskrifter av Trafikverket, kommuner, länsstyrelser, polis, militär och andra beslutsmyndigheter. Trafikföreskrifterna tolkas idag manuellt och trafikregler skapas i Sveriges nationella vägdatabas (NVDB). 

Projektet och Viatis bidrag 

Viati bidrog med verksamhetskunskap kring processen att skapa digitala trafikregler samt senior utvecklare för utveckling av en automatiserad process att skapa digitala och hållbara trafikregler. 

Lösningen och dess värde för verksamheten 

Målsättningen att trafikföreskrift, vägmärke och trafikregeldata ska överstämma med varandra ger stor samhälls- och miljönytta då data används av såväl transportsektor som kan effektivisera transporter och den enskilde trafikanten i form av en säkrare och effektivare trafiksektor. 

Dele

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email